หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 << องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักเข้าร่วมชี้แจงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักเข้าร่วมชี้แจงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล รายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการกลั้นกรอง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่7 ตำบลลานสัก ถึงบ้านเนินมะค่า หมู่ที่8 ตำบลน้ำรอบ และสายบ้านหนองค้า หมู่ที่ 8 ถึงบ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทันธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 10.14 น. โดย คุณ ปภาวรินทร์ แก้วศรีสุข

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย