หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดดินก้นสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านป่าสัก แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างขุดดินก้นสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านป่าสัก แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในและภายนอกตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณพ์ ๔๗๙๘-๕๙-๐๐๕๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าสระสาธารณะบ้านใหม่ไทยอีสาน หมู่ที่ 7 ตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานรัฐพิธีแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2